معرفی فیلم The God Committee

این فیلم در خصوص یک کمیته پزشکی اهدای عضو است که تنها در 1 ساعت باید تصمیم بگیرند که عمل پیوند قلب را به کدام یک از 3 بیمار انجام دهند و بعد از گذشت چند سال باید تبعات این اتفاق را مشاهده کنند.